Saturday, July 13, 2019

Ashada Ekadasi

Ashada EkadasiThis day, a huge Yatra or religious procession of pilgrims known as Pandharpur Ashada Ekadasi Waari Yatra culminates at Pandharpur, in Solapur district in south Maharastra, situated on the banks of the Chandrabhaga River. Pandharpur is main center of worship of the deity Vitthal , a local form of Vishnu. Lakhs (hundreds of thousands) of pilgrims come to Pandharpur on this day from different parts of Maharashtra. Some of them carry Palkhis(palanquins) with the images of the saints of Maharashtra. Dnyaneswar's image is carried from Alandi,Namdev's image from Narsi Namdev, Tukaram's from Dehu, Eknath's from Paithan, Niruttinath's from Trimbakeshwar, Mukthabai's from Mukthanagar, Sopan's from Saswad and Saint Gajanan Maharaj from Shegoan. These pilgrims are referred to as Warkaris. They sing Abhangas(chanting hymns) of Saint Tukaram and Saint Dnyaneshwar, dedicated to Vitthal.


ಆಷಾಢ ಏಕಾದಶಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಥಮೈಕಾದಶಿ

ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷದಲ್ಲಿನ ಏಕಾದಶಿಯನ್ನು "ದೇವಶಯನಿ" (ದೇವರ ನಿದ್ರೆಯ) /
'
ಶಯನೈಕಾದಶಿ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಕಾರಣ ಅಂದು ಮಹಾವಿಷ್ಣುವು ಆದಿಶೇಷ ತಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಯೋಗನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಏಳುವುದು ಕಾರ್ತಿಕ ಶುದ್ಧ ದ್ವಾದಶಿಯಂದು.ಅದನ್ನು "ಉತ್ಥಾನ(ಏಳುವುದು)ದ್ವಾದಶಿ" ಎಂದು ಕರೆಯುವರು.

ಈ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಯತಿಗಳು ಚಾತುರ್‌ಮಾಸ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ

ಹಿಂದೆ ದೇವ ದಾನವರ ಯುದ್ಧವಾದಾಗ, ಕುಂಭದೈತ್ಯನ ಮಗನಾದ ಮೃದುಮಾನ್ಯನು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಈಶ್ವರನಿಂದ ಅಮರತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಾದಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಓಡಿಸಿದನು.ದೇವತೆಗಳು ಅವನ ಭಯದಿಂದ ತ್ರಿಕೂಟ ಪರ್ವತದ ಧಾತ್ರಿ (ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ) ವೃಕ್ಷದ ಕೆಳಗಿನ ಒಂದು ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತರು.ಆ ದಿನವು ಆಷಾಢ ಶುದ್ಧ ಏಕಾದಶಿಯಾಗಿತ್ತು.!

ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ಅಂದು ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವಂತಾಯಿತು.
ಅವರ ಉಪವಾಸದ ಫಲವಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರ ಶ್ವಾಸದಿಂದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯು ಆವಿರ್ಭವಿಸಿ,ಗುಹೆಯ ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ , ದೇವತೆಗಳು ಹೊರಬರುವುದನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಮೃದುಮಾನ್ಯ ದೈತ್ಯನನ್ನು ವಧಿಸಿತು.

ಈ ಶಕ್ತಿದೇವತೆಯೇ ಏಕಾದಶಿ ತಿಥಿಯ ಅಧಿದೇವತೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ.
ಅಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಥಮೈಕಾದಶಿಯಿಂದ ಕಾರ್ತಿಕ ಶುದ್ಧ ಏಕಾದಶಿಯ ವರೆಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಏಕಾದಶಿಗಳಂದು ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು.

ಏಕಾದಶಿಯಂದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ,ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ತುಳಸಿ ಕುಡಿಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅರ್ಚಿಸಿ,ತೀರ್ಥಪ್ರಾಶನ ಮಾಡಿ,ಅಹೋರಾತ್ರಿ ವಿಷ್ಣುನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ,
ಭಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಜಾಗರಣೆ ಮಾಡಿ,ದ್ವಾದಶಿಯ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನ ಪೂಜೆ ಮುಗಿಸಿ,ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ,ಉಪವಾಸ ಮುಕ್ತಾಯದ ಪಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶಯನೀ ಏಕಾದಶಿಯಿಂದ,ಉತ್ಥಾನದ್ವಾದಶಿಯವರೆಗೆ,ವಿಷ್ಣುವು ಯೋಗನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ,ಮದುವೆ ,ಉಪನಯನ,ಗೃಹಪ್ರವೇಶಾದಿ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಉತ್ಥಾನ ದ್ವಾದಶಿಯಂದೇ ವಿಷ್ಣುವು ತುಲಸಿಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾದುದು.
ನೆಲ್ಲಿ ಮರದ ಕೆಳಗಿನ ಗುಹೆ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿತ್ತು.
ಇವೆರಡರ ಸವಿನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಲಿ ಕೊಂಬೆಯನ್ನು ತುಳಸಿಗಿಡದೊಂದಿಗೆ ಇಟ್ಟು "ತುಳಸಿ ಹಬ್ಬ/ತುಳಸಿದೀಪ" ಎಂದು ಪೂಜೆ,
ದೀಪಾರಾಧನೆ ಮಾಡುವುದು ಆಚರಣೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಪಂಢರಪುರದ ವಿಠ್ಠಲನ ಭಕ್ತರು ನೂರಾರು ಮೈಲಿ ದೂರದ ತಮ್ಮ ಊರಿನಿಂದ ವಿಟ್ಠಲನ ಭಜನೆ ಮಾಡುತ್ತ ಸಾಕಷ್ಟು ದಿನ ಮೊದಲೇ ಹೊರಟು ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಏಕಾದಶಿಗೆ ಮೊದಲು ಪಂಢರಪುರ ಸೇರಿ, ಅಂದು ವಿಠ್ಠಲನ ದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.ಇದನ್ನು "ವಾರ್ಕರಿ" ಅಥವಾ "ವಾರಕರಿಗಳು" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.ಅವರಿಗೆ ವಿಠ್ಠಲನ ಪಾದ ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಬೇಗ ದರ್ಶನವಾಗುವಂತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸರದಿ ಸಾಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲಿದೆ.

ಆಷಾಢ ಶುದ್ಧ ಏಕಾದಶಿಯಂದು ಶ್ರೀ ವಿಠ್ಠಲನು ಭಕ್ತ ಪುಂಡಲೀಕನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಪಂಢರಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದನೆಂದು,ಈಗಲೂ ಆ ದಿನ ವಿಷ್ಣುವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಭಕ್ತರನ್ನು ಹರಸುತ್ತಾನೆಂದು ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ.

ವಿಷ್ಣುವಿನ ಭಕ್ತರು,+
ಮಾಧ್ವ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಬಂಧುಗಳು ಈ ಒಂಬತ್ತು ಏಕಾದಶಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಏಕಾದಶಿಯಲ್ಲಿಯೂ ನಿರಾಹಾರ ಉಪವಾಸ ವ್ರತ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಅದಾಗದವರು ಆಷಾಢ ಏಕಾದಶಿಯಿಂದ ಕಾರ್ತಿಕ ಶುದ್ಧ ಏಕಾದಶಿಯವರೆಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಏಕಾದಶಿಗಳಂದು ಉಪವಾಸ ವ್ರತ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿಯೂ ವಾರದಲ್ಲಿ,ಅಥವಾ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವುದು ದೇಹ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.

ಏಕಾದಶಿವ್ರತ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡಿ ಮೋಕ್ಷ ಪಡೆದ ಮಹರ್ಷಿಗಳ, ಮಹಾರಾಜ ಅಂಬರೀಷ,ಮೊದಲಾದವರ ಕತೆ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿವೆ.

ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ಮಾಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ


ಆಷಾಢ ಏಕಾದಶಿಯ ಮಹತ್ವ

ಈ ಪವಿತ್ರ ದಿನವು ಹಿಂದೂ ಸ್ಥಿತಿಕರ್ತ ದೇವರು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾದ ವೈಷ್ಣವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನ ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಲವು ಭಕ್ತರು ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಭಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಭಕ್ತರು ಉಪವಾಸವಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ (ಚಾತುರ್ಮಾಸ) ಆಚರಿಸಬೇಕಾದ ವ್ರತಗಳನ್ನು ಈ ದಿನ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದಾದರೂ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ ಏಕಾದಶಿ ದಿನ ಹಲವು ಭಕ್ತರು ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇನ್ನು, ವಿಷ್ಣುವು ಕ್ಷೀರಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಆದಿಶೇಷನ ಮೇಲೆ ಈ ದಿನ ಮಲಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದನ್ನು ದೇವಶಯನಿ ಏಕಾದಶಿ ಅಥವಾ ಹರಿ ಶಯನಿ ಏಕಾದಶಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನಂತರ, ವಿಷ್ಣುವು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಬರುವ ಪ್ರಬೋಧಿನಿ ಏಕಾದಶಿಯಂದು ತನ್ನ ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚತ್ತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಈ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು ಚಾತುರ್ಮಾಸ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಶಯನಿ ಏಕಾದಶಿಯು ಚಾತುರ್ಮಾಸದ ಆರಂಭವೆಂಬ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ. ಭಕ್ತರು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥ ಚಾತುರ್ಮಾಸ ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಈ ದಿನ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಿನ ಹಲವು ಭಕ್ತರು ಉಪವಾಸವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಉಪವಾಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮಹತ್ವ

ಪುರಾಣ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ-ದೇವರ ಬ್ರಹ್ಮನು ನಾರದನಿಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೃಷ್ಣನು ಈ ದಿನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ

                                                ---------- Hari Om ----------


Sunday, June 9, 2019

Bande Satya Anjaneya Temple-Nandidurga Road Bengaluru

Bande Sathya Anjaneya Swamy Temple-Nandidurga Road, Bengaluru -46


                                               Bande Sathya Anjaneya swamy

 
ಮನೋಜವಂ ಮಾರುತ ತುಲ್ಯವೇಗಂ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಂ ಬುದ್ಧಿಮತಾಂ ವರಿಷ್ಟಮ್ |
ವಾತಾತ್ಮಜಂ ವಾನರಯೂಧ ಮುಖ್ಯಂ ಶ್ರೀರಾಮದೂತಂ ಶಿರಸಾ ನಮಾಮಿ ||

                                                             Main Entrance to Temple

                                                                Lord Anjaneya

                                                                Dhwajasthamba

                                                               Ashwathakatte
 


ಬುದ್ಧಿರ್ಬಲಂ ಯಶೊಧೈರ್ಯಂ ನಿರ್ಭಯತ್ವ-ಮರೋಗತಾ |
ಅಜಾಡ್ಯಂ ವಾಕ್ಪಟುತ್ವಂ ಚ ಹನುಮತ್-ಸ್ಮರಣಾದ್-ಭವೇತ್ ||

                                                                  Lord Venkateswara


                                                            Sri  Padmavathi Devi

                                                                   Sri Ganesha
 
 
ಅಂಜನಾನಂದನಂ ವೀರಂ ಜಾನಕೀ ಶೋಕ ನಾಶನಂ
ಕಪೀಶಂ ಅಕ್ಷಹಂತಾರಂ ವಂದೇ ಲಂಕಾ ಭಯಂಕರಂ 

                              Sri Rama Devaru

                                                        Sri Rama Devara Alankara

                                                           Sri Venu Gopala Swamy
 
sri Anjaneya Mangalashtakam:

`Suvarchalaa kalathraaya chaturbhuja dharaaya cha
Ushtraa roodhaya veeraya mangalam Sri Hanumathe.''


                                                                  Nagara kallu

                                                                       Pic-1

                                                                        Pic-2

                                                                     Pic-3

                                                                         Pic-4

 
 
ಓಂ ಆಂಜನೇಯಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಮಹಬಲಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ಹನುಮಾನ್ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್


This Bande Sathya Anjaneya Swamy Temple is in the Heart of the Bengaluru city behind Cantonment Railway Station here Lots of Positive Energy is prevailing and one can feel this experience as soon as they enter the Temple Premises and get Lords Blessings.


                                 ------- Hari Om ------
 
 

 


  
  

Sunday, May 26, 2019

Power of Hari Nama Reciting

Power of Hari Nama Reciting or Smarane


                                                                        Sri Hari


                                                                    Sri Narayana
 
ಹರಿನಾಮಸ್ಮರಣೆಯ ಮಹತ್ವ

Power of Hari Nama Reciting


ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು. ಯಾವಾಗಲೂ. ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೂ ಇದೆ .
ಜನ್ಮಲಾಭಃ ಪರಂ ಪುಂಸಾಂ ಅಂತೆ ನಾರಾಯಣಸ್ಮೃತಿಃ |
ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ(2 -1 -6)

ಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣನ ಸ್ಮರಣೆ ಬರಬೇಕು . ಆಗಲೇ ಜನದ್ಮಸಾರ್ಥಕತೆ ಲಾಭ ಎನಿಸುತ್ತದೆ . ಹೀಗೆ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಮನುಷ್ಯನು ಸಂತತವಾಗಿ ಹರಿಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು..

ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು


ಸಂತತಂ ಚಿಂತಯೇsನಂತಂ ಅಂತಕಾಲೆ ವಿಶೇಷತಃ
ಶ್ರೀಹರಿಯ ಸ್ಮರಣೆಯ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಅವನನ್ನು ಸದಾ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು ಎಂದು ದ್ವಾದಶಸ್ತೋತ್ರ( 1 -12) ದಲ್ಲಿತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ .ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹರಿಸ್ಮರಣೆ ಕುರಿತು ಹೀಗೆ. ಹೇಳುತ್ತಾರೆ .
ಸ್ಮೃತತವ್ಯಂ ಸತತಂ ವಿಷ್ಣುಃ. ವಿಸ್ಮೃತವ್ಯೋ ನ ಜಾತುಚಿತ್ |
ಸರ್ವೆ ವಿಧಿನಿಷೇಧಾಸ್ಯುರೇತರೇಯೋರೇವ ಕಿಂಕರಾಃ || 


ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು. ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು ಯಾವಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಮರೆಯಲಾಗದು .ಏಕೆಂದರೆ ಸಮಸ್ತವಾದ ವಿಹಿತಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನವಿಧಿಯೂ ನಿಷಿದ್ಧಗಳ ನಿಷೇಧವಿಧಿಯೂ ಈ ಹರಿಸ್ಮರಣ ವಿಸ್ಮರಣಗಳ ಅಧೀನ ಎಂದು ಸದಾಚಾರಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ.ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ .
ವಿಪದ್ವಿಸ್ಮರಣಂ ವಿಷ್ಣೋಃ ಸಂಪನ್ನಾರಾಯಣ ಸ್ಮೃತಿಃ ||


ಉಕ್ತಿಯಂತೆ ವಿಸ್ಮರಣೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡದಿರುವುದು ನಿಜವಾದ ವಿಪತ್ತು ಎನಿಸುತ್ತದೆ .ಮತ್ತು ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆಯೇ ನಿಜವಾದ ಸಂಪತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ .
ಹರಿಸ್ಮರಣೆ ಕುರಿತು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಕಾರರು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ -
ಹರಿಸ್ಮೃತಿಃ ಸರ್ವ ವಿಪದ್ವಿಮೋಕ್ಷಿಣಿ |
ಶ್ರೀಹರಿಯ ಸ್ಮರಣೆಯು.ನಮ್ಮ. ಎಲ್ಲ ವಿಪತ್ತುಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡುತ್ತದೆ .

ಶೃಣ್ವನ್ ಗೃಣನ್ ಸಂಸ್ಮರಯಂಶ್ಚ ಚಿಂತಯನ್
ನಾಮಾನಿ ರೂಪಾಣಿ ಚ. ಮಂಗಲಾನಿ ತೇ |
ಕ್ರಿಯಾಸು ಯಸ್ತ್ವಚ್ಚರಣಾರವಿಂದಯೋ
ರಾವಿಷ್ಟಚಿತ್ತೋ ನ ಭವಾಯ ಕಲ್ಪತೇ ||


ಶ್ರೀಹರಿಯ ಪವಿತ್ರವಾದ. ನಾಮಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತ.ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತ ನಿತ್ಯಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತ ಅವನ ಪಾದರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟ ಚಿತ್ತವುಳ್ಳವರು ಸಂಸಾರ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ .


ಹರಿ ನಾಮದಲ್ಲಿಯೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಮೃತಮಹಾರ್ಣವ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಸಕೃದುಚ್ಚಾರಿತಂ ಯೇನ ಹರಿರಿತ್ಯಕ್ಷರದ್ವಯಂ |
ಬದ್ಧಃಪರಿಕರ ಹಸ್ತೇನ ಮೋಕ್ಷಾಯ ಗಮನಂ ಪ್ರತಿ ||

ಯಾರು ಎರಡು ಎರಡು ಆಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಕೊಡಿದ ಹರಿ ಎಂಬ ನಾಮವನ್ನು ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಉಚ್ಚರಿಸುವರೋ ಅವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗದ ಸಾಧನಗಳು ಸಿದ್ಧ ವಾದಂತೆಯೇ ಸರಿ .

ನಾಮ್ನೋಸ್ತಿ ಯಾವತಿಶಕ್ತಿಃ ಪಾಪನಿರ್ಹರಣೇ ಹರೇಃ |
ತಾವತ್ಕರ್ತುಂ ನ ಶಕ್ನೋತಿ ಪಾತಕಂ ಪಾತಕಿಜನಃ ||

ಹರಿ ಎಂದು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕರೆದಾಕ್ಷಣ ಮಾನವನ ಅದೆಷ್ಟು ಪಾಪಗಳು ನಾಶವಾಗುವುವೋ ಅಷ್ಟು ಪಾಪಗಳನ್ನು ಪಾಪಿಯೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಹೇ ಜಿಹ್ವೇ ಮಮ ನಿಃಸ್ನೇಹೇ ಹರಿಂ ಕಿಂ ನಾನುಭಾಷಸೇ |
ವದಸ್ವ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಸಂಸಾರೋದಧಿ ನೌ ಹರಿಃ ||

ನನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಲ್ಲದ ನಾಲಿಗೇಯೇ ! ನೀನು ಹರಿಯನ್ನೇಕೆ ಕೀರ್ತನೆಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ? ಎಲೈ ಮಂಗಳಸ್ವರೂಪಿಯೇ ! ಸಂಸಾರವನ್ನು ದಾಟಲು ನೌಕೆಯಂತಿರುವ ಶ್ರೀಹರಿ ನಾಮವನ್ನು ಇನ್ನು ಮೇಲಾದರೂ ಉಚ್ಚರಿಸು .

ಕೃತೇಪಾಪೇsನುತಾಪೋ ವೈ ಪುಂಸಃ. ಪ್ರಜಾಯತೇ |
ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಂ ತು.ತಸ್ಯೋಕ್ತಂ ಹರಿಸಂಸ್ಮರಣಂ ಪರಮ್ ||

ತಿಳಿಯದೇ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅನಂತರ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಪಡುವ ಪುರುಷನಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವೆಂದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಶ್ರೀಹರಿ ಸಂಸ್ಮರಣೆಯೇ ಆಗಿದೆ.

ಹರಯೇನಮಃ ಇತ್ಯುಚ್ಚೈರ್ಮುಚ್ಯತೆ. ಸರ್ವಪಾತಕಾತ್

ಹರಯೇ ನಮಃ ಎಂಬುದಾಗಿ ಉಚ್ಛಧಧ್ವನಿಯಿಂದ ಹೇಳುವವರು ಎಲ್ಲ ಪಾತಕಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ

ಭಾಗವತ ಪುರಾಣ || 12-12-46

ಹರತಿ ಅಹರತಿ ಸ್ವಸ್ಮಿನ್ ಸರ್ವಗುಣಾನ್ ಇತಿ ಹರಿಃ
ಸರ್ವಗುಣಪಪೂರ್ಣನಾದ್ದರಿಂದ ಇವನು ಹರಿ.

ಸ್ವಸ್ಮರಣಾದೇವ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಅನೇಕಜನ್ಮರ್ಜಿತಪಾಪಸಂಚಯಂ ಅಪಹರತೀತಿ ಹರಿಃ |
ಸ್ಮರಣೆಮಾತ್ರದಿಂದ ಭಕ್ತರ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳ ಪಾಪಸಮೂಹವನ್ನು ಅಪಹರಿಸುವುದರಿಂದ ಇವನು ಹರಿ .

ಚಿತ್ತಸ್ಥಃಸನ್ ಕಲಿಕೃತಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ಪರಿಹರತೀತಿಹರಿಃ |
ಮನಸಿನಲ್ಲಿದ್ದು ಕಲಿಕೃತವಾದ ಎಲ್ಲ. ದೋಷಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದರಿಂದ ಇವನು ಹರಿ.

ಸರ್ವಯಜ್ಞಾದಿ ಭಾಗಹರಣಾತ್ ಹರಿಃ
ಎಲ್ಲ ಯಜ್ಞಗಳ ಭಾಗವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದರಿಂದ ಇವನು ಹರಿ.

ಯೇ ಸ್ಭರಂತಿ ಸದಾ ವಿಷ್ಣುಃ ವಿಶುದ್ಧೇನಾಂತರಾತ್ಮನಾ |
ತೇ ಪ್ರಯಾಂತಿ ಭವತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ವಿಷ್ಣುಲೋಕ ಮನಾಮಯಃ ||


ಯಾರು ನಿರ್ಮಲ ಅಂತಃಕರಣದಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವರೋ ಅವರು ಸಂಸಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದುಃಖಾದಿದೋಷಗಳಿಲ್ಲದ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಲೋಕವನ್ನು ಪಡೆಯುವರು ಎಂದು ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಕೃಷ್ಣಾಮೃತಮಹಾರ್ಣವದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ .

||
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು|

                                             -------- Hari Om --------Sunday, April 28, 2019

Power of Gayatri Mantra

Power of Gayatri Mantra

                                                              
Sri Gayatri Devi


Gayatri Mantra has bestowed the greatest importance in Vedic Dharma . This Mantra has also been termed as Savitri and Ved-mata , the mother of the vedas. The literal meaning of the mantra is:

Gayatri Mantra
 O God ! You are Omni present, Omni potent and Almighty.

 You are all light , You are all knowledge and Bliss.
 You are Destroyer of Fear, You are Creator of this Universe,
 You are the Greatest of all. We bow and Meditate upon your light ,  
 You guide our intellect in the right direction.
The Mantra however has a great scientific importance too, which some how got lost in the literary tradition. The Modern astrophysics and astronomy tell us that our galaxy called Milky way or  Akash ganga contains approximately 1,00,000 millions of stars , each star is like our sun having its own planet system we know that the moon moves round the earth and the earth moves round the sun along with the moon. All planets around the sun each of  the above bodies revolves round at its axis as well . Our sun along with its family takes one round of the galactic centre in 22.5 crore years. All galaxies including ours are moving away at a terrific velocity of 20,000 miles per second .
And now the alternative sceintific meaning of mantra step by step is :
a) Om bhur bhuvah swah :
  bhur - the earth ,  bhuvah  - the planets ( solar family ) ,  swah - the galaxy.
We observe that an ordinary  fan with a speed of 900 RPM (  Rotation per minute ) moves, it makes  noise then one can imagine what great noise would be created when the galaxies move with a speed of 20,000 miles per second .This is what this portion of mantra explains that the sound  produced due to the  fast - moving earth , planets and galaxies is Om.
 
The sound was heard  during meditation by Rishi Vishwamitra, who mentioned it to other colleages.All of them then unanimously decided to call this sound as Om (AUM) the name of god, because this sound is available in all the three periods of time hence it is set permanent.
There fore it was first ever revolutionary idea to identify formal god with a specific title ( form ) called  upadi. until that time every body recognised god as formless and nobody was prepared to accept this new idea.
In Gita also it is said  " Omiti ekaksharam brahma " meaning that the name of the supreme is Om , which contains only one syllable ( 8 / 12 ). This sound  Om heard during samadi was called by all the seers nada - brahma a very great noise, but not a noise that is normally beyond a specific amplitude and limits of decibels suited to human hearing. Hence the Rishis called this sound musical sound of the heaven. They also noticed that the infinate mass of galaxies moving with a  velocity of 20,000 miles per second was generating a kinetic energy = 1/2 mv2 and this is balancing the total energy consumption of the  cosmos.

 Hence they named it Pranavah which means the body ( vapu ) or store house of energy
 ( Prana ).
b)   Tat   savitur   varenyam :
Tat - god ,  savitur  - the sun ( star ) , varenyam - worthy of bowing or respect.
Once the form of a person along with the name is known to us , we may locate the specific person. Hence the two titles ( upadi ) provide the solid ground to identify the formless god.

Sage Vishwamitra  suggested:
He told us that we could know ( Realize ) the unknowable formless god through the known factors:
Viz., Sound Om  and Light of Suns ( stars ) .A mathematician can solve an equation  x2+y2=4; if  x=2; then y can be known and so on.
An engineer can measure the width of a river even by standing at the river bank just by drawing a triangle.
So was the scientific method suggested by sage Vishwamitra in the mantra in the next portion as under :--

c)   Bhargo  devasya   dheemahi  :
bhargo - the Light , devasya - the deity , dheemahi - we should meditate
The Rishi instructs us to meditate upon the available form ( Light of Sun ) to discover the formless creator ( god ).Also he wants us to do Japa of the word Om  ( this is understood in the Mantra ) .

This is how the sage wants us to proceed, but there is a great problem to realise it, as the human Mind is so shaky and restless that without the grace of the supreme  ( Brahma ) it cannot be controlled .
Hence sage Vishwamitra suggests the way to pray as under :--
d)   Dhiyo   yo  nah  prachodayat :
dhiyo - intellect , yo - he , nah - we all ,  prachodayat  - guide to right direction.

 O God ! deploy our intellect on the right path.
Full scientific interpretation of the mantra :
The Earth  ( bhur ), the planets ( bhuvah ) , and the galaxies ( swah ) are moving at a very great  Velocity , the sound produced is Om , ( the name of formless god ) . That god ( tat ) who  Manifests himself in the form of light of suns  ( savitur ) is worthy of bowing / respect ( varenyam ).
We all , therefore should meditate ( dheemahi ) upon the light ( bhargo ) of that deity ( devasya )
And also do chanting of Om . May he ( yo ) guide in right direction ( prachodayat ) our ( nah )
Intellect ( dhiyo ) , so we notice that the important points hinted in the mantra are :

1) The total Kinetic energy generated by the movement the galaxies acts as an umbrella and balancesthe total energy consumption of the cosmos. Hence it was named as the Pranavah
(  body of energy ).
2) Realising the great importance of the syllable OM , the other later date religions adopted this
Word with a slight change in accent , viz ., amen  and ameen.
3) The god could be realised through the saguna ( gross ) , upasana ( method )  viz .,
a) by chanting the name of the supreme as Om .
b) by meditating upon the Light emitted by stars ( suns ).
To chant the Gayatri Mantra
purifies the chanter.
To listen to the Gayatri Mantra
purifies the listener.

Sri Narayana Gayatri

"Mananena thrayathe anenethi manthraha" (that which protects the person who chants it is the mantra). Each of the alphabets of the Sanskrit language and their combinations are said to be Beejaksharas. Each one is said to have the basic potency of a mantra representing a particular Cosmic Power form. Combinations of such Beejaksharas give rise to the formation of specific Cosmic Forms. They are called Mantras and often they have, in addition to the Beejaksharas certain phrases signifying the prowess of the Devatha.
 All the deities worshipped by Hindus say Ganesha, Subramanya and so on have specific mantras and chanting them leads to propitiation of the respective Devatha. Intensive meditation on the deity while chanting the mantra will lead to the communion of the person with the Devatha. Hinduism is "pantheistic," that is believing in and worshipping many gods as against the monotheistic nature of religions that believe in one god. Worship of several gods is not, however, incompatible with one's faith in one Supreme Power.
The scriptures say, "sarva deva namaskarah Kesavam prati gachati" (worship of all gods goes towards KESHAVA , the Supreme Power), "Ekam sat, viprah bahudha vadanti" (the truth is but one, the learned talk about it in many ways). The essence is that the worship of any god form will ultimately lead to the supreme power.

Pic1

Pic2


"Gayantam trayathe yasmat Gayathreethyabhideeyathe"

 (that mantra which protects the person chanting, is said to be Gayatri). " The Goddess has five faces in five colours each representing respectively, real knowledge, steadiness of the mind in meditation, righteousness and virtues, blessing with Aiswarya and prosperity to those who chant and atma gnana or self-realisation. Sri Gayatri is said to be the combination of the three cosmic forms - Brahma, Vishnu and Siva. The meaning of Gayathri mantra is: "that great resplendence of savita (the sun) on which we meditate, let that kindle our intellect" (here savita or sun represents Brahma).

Pic3

Pic4


The scripture, "Samvarta Smriti" states that for cleansing of sins there is nothing like Gayatri. Another scripture "Sankha Smriti" asserts that Gayatri is the mother of the Vedas. Gayatri bestows whatever is desired. According to Devi Bhagavatham Gayatri represents the essence of the Vedas and is chanted by even devas including Brahma.

Pic5


Pic6

The relevance of Sri Gayatri Devi who makes the worshipper lead life along virtuous path is obvious. If every member of the society at large takes to the worship of the Goddess, it will lead to the total uplift of the society itself. 


||ಗಾಯತ್ರೀ ಮಹಿಮೆ|| 
Gayatri Mahime


ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವೇ "ಗಾಯತ್ರೀ ಮಂತ್ರ". ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ, ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ ಸಹಿತವಾಗಿ ಗಾಯತ್ರೀ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸಿದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಆಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ಹಾಕುವಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ. ಅದುವೆ ಗಾಯತ್ರೀ ಮಂತ್ರ.


ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳ ಪರಿಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದೆ ಅಂತಹ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ ಘಟಿಸದಂತೆ ನೋಡಿ ಕೊಳ್ಳ ಬೇಕಾದದ್ದೂ ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕ. ಆದ್ದರಿಂದ "ಮುಂದೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಪಾಪಗಳು ಘಟಿಸದಂತೆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಡು' ಎಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನೂ ಆ ಗಾಯತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ ಬಹುದಾಗಿದೆ.


ಅಪರ ಕರ್ಮದ ಯಾಜ್ಞಿಕರಿಗೂ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ "ಗಾಯತ್ರೀ". ಅಪರ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸುವ ಯಾಜ್ಞಿಕರು ಏನು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡಿ ಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ರೂಪವಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರರು ತೋರುವ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಅದು ಗಾಯತ್ರೀ ಜಪ. ಅರ್ಥಾತ್ ಅಪರ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದ ನಂತರ ಶುದ್ಧ ಸ್ನಾನ ಮುಗಿಸಿ, ಯಜ್ಞೋಪವೀತವನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ಕೊಂಡು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸಾವಿರ, ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಗಾಯತ್ರೀ ಮಂತ್ರ ಜಪ ಮಾಡ ಬೇಕು. ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಯತ್ರೀ ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸ ಬೇಕು. ಗಾಯತ್ರೀ ಮಂತ್ರದ ಜಪದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧಿ ಶುದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.


ದಾನ ತೆಗೆದು ಕೊಂಡು (ಪ್ರತಿಗ್ರಹ) ಪಾಪ ಸಂಪಾದನೆ:- ಹೀಗೆ ನಾವು ಮಾಡುವ ಅನೇಕ ವಿಧ ಪಾಪಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾಪದ ಮೂಲ ಎಂದರೆ ಅದು ಪ್ರತಿಗ್ರಹ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ದಾನ ತೆಗೆದು ಕೊಂಡರೆ ಆ ಪದಾರ್ಥದ ಜೊತೆಗೆ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀರು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತೇವೆ. ಅನ್ನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ತಿನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಜೇಬಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ. ಬಂಗಾರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅನ್ನ, ನೀರು, ಹಣ, ಬಂಗಾರ ಹೀಗೆ ಯಾವುದೇ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ದಾನ ತೆಗೆದು ಕೊಂಡರೆ ಆ ಪದಾರ್ಥದ ಜೊತೆಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೊಂಡ ರೀತಿಯೇ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಾನವನ್ನು ಏಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ? ತನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕಳೆದು ಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ದಾನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವನ ಪಾಪಗಳು ಕಳಚಿ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದಾನ ಪಡೆದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತವೆ. ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳುವುದೂ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಗೆಣಸನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಆ ಗೆಣಸಿನ ಜೊತೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಬರುವುದು ಸಹಜ ಮಣ್ಣು ಬೇಡ. ಗೆಣಸು ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ಎಂದರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥಾತ್ ನಮಗೆ ಮಣ್ಣಲ್ಲದ ಗೆಣಸು ಬೇಕು ಎಂದರೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಗೆಣಸಿನ ಜೊತೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಬರುವುದೂ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಗೆಣಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸ ಬೇಕಾದರೆ ಆ ಗೆಣಸನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯ ಬೇಕು ನೀರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೊಳೆದ ನಂತರ ಗೆಣಸನ್ನು ತಿನ್ನ ಬೇಕು. ಪಾಪಗಳೆಂಬ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೊಳೆಯುವ ನೀರು "ಗಾಯತ್ರೀ". ಅದರಂತೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ದಾನವನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದು ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಪಾಪಗಳೆಂಬ ಮಣ್ಣನಿಂದ ಮೆತ್ತಿ ಕೊಂಡೇ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಪಾಪಗಳೆಂಬ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೊಳೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀರು ಬೇಕು. ಆ ನೀರೇ "ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ".

ಶ್ರಾದ್ಧ ಮಾಡುವಾಗ ಕರ್ತೃವಾದವನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಂತ್ರೋಚ್ಛರಣೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಅದರ ಪಾಪ ಇವನಿಗೂ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ ಬೇಕು? ಗಾಯತ್ರೀ ಜಪವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಸಾವಿರ ಗಾಯತ್ರೀ ಜಪಿಸಿದರೆ ಲಕ್ಷ ಗಾಯತ್ರೀ ಜಪ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕಳೆದು ಕೊಳ್ಳ ಬಹುದು


ದಾನ ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋಣ ಎಂದರೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಂತೆ ಪ್ರತಿಗ್ರಹವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ "ದಾನವನ್ನು ಕೊಡ ಬೇಕು" ಎಂಬ ಮಾತಿಗೆ ಅರ್ಥವೇನು? ಆ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥವೇ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ದಾನ ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳವುದೂ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೂ ಅದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗೃಹಸ್ಥನಿಗೂ, ಶ್ರೀಮಂತನಿಗೂ ಈ ರೀತಿಯ ಪಾಪಗಳು ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗುತ್ತವೆ. "ನಾವು ಬಹಳ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಂದ ದಾನ ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳುವ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಮದುವೆ- ಉಪನಯನ ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಡುಗೊರೆ ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಉಡುಗೊರೆ ಎನ್ನುವುದು ದಾನದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವರೂಪ. ಅದರಿಂದಲೂ ಪಾಪಗಳು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತವೆ


ಹಾಗಾದರೆ ದಾನವನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಹಾಗೂ ದಾನವನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳುವುದು, ದಾನವನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೊಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ರೂಪದಿಂದ ಬಹಳ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ "ಯಚ್ಚ ಉಗ್ರಾತ್ ಪ್ರತಿಗ್ರಹಾತ್" ಪ್ರತಿಗ್ರಹದಿಂದ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಬಹಳ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಬರುವುದರಿಂದ ಅಂತಹ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಲು ಇರುವ ಉಪಾಯ ಎಂದರೆ ಅದು ಗಾಯತ್ರೀ ಜಪ.


Gayatri  according to Sri Madhwacharya

 
ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯಕ್ಕೆ ಮೂಲ(foundation) ಗಾಯತ್ರೀ. ಮೂಲ ಮೂಲಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದರೆ, ಮೂಲವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ ಮಹಲ್ ಕೆಳಕ್ಕುರುಳುವದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿಯೇ ಇಂದಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಯುವಕರು ಕೆಳಕ್ಕುರಳಿದ್ದು. ಸಕಲಕ್ಕೆ ಮೂಲವಾದ "ಗಾಯತ್ರಿ"ಯನ್ನು ಮೂಲೆಗುಂಪು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಮೂಲಕಾರಣ


ಇಂದು ಪುನಹ ಗಾಯತ್ರಿಯನ್ನು ಮೂಲೆ ಇಂದ ಹೊರತರಬೇಕಾದ ಆವಷ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ತರುವ ಮನವರಿಕೆ ಯುವಕರಿಗೆ ಆಗಬೇಕು. ಅನೇಕ ಜ್ಙಾನಿಗಳ ಹಿತೋಪದೇಶದಿಂದ ಆ ಕೆಲಸವೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ


ಉಪನಿಷತ್ತು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ "ಗಾಯತ್ರಿ"ಯ ಮಹತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ


) ಗಾಯತ್ರೀ ಜಪ ದೇವರಿಗೆ ಭೋಜನದಂತೆ. ಅಂದರೆ ಗಾಯತ್ರೀ ದೇವರಿಗೆ ಅನ್ನವಿದ್ದಂತೆ. ಅನ್ನದಿಂದ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಪಪ್ರೀತಿಯೋ, ಹಾಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಗಾಯತ್ರೀಜಪದಿಂದಲೇ ಪ್ರೀತಿ. ಪ್ರೀತನಾದ ದೇವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ನಾವು ಮಹಾಬಲಿಷ್ಠರೇ. ಅಪ್ರೀತನಾದ ದೇವರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ನಾವು ಮಹಾ ದುರ್ಬಲರೇ.

) ಗಾಯಂತಂ ತ್ರಾಯತೇ ಯಸ್ಮಾತ್

ಗಾಯತ್ರೀ ತ್ವಂ ತತಸ್ಮೃತಃ" ಯಾರು ಗಾಯತ್ರಿಯನ್ನು ನಿರಂತರ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾರೆಯೊ ಅವರನ್ನು ಯಾವಕಾಲಕ್ಕೂ ಕಾಪಾಡದೇ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಗಾಯತ್ರೀ ಎಂದು ಹೆಸರು


ಇಂದಿನ ತಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ತಮ್ಮಿಂದ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಮನವರಿಕೆಯಾಗಿ, ಅನಾಥರಂತೆ ಅಲೆಮಾರಿಗಳ ತರಹ ಬಿದ್ದಿದ್ದರೂ, ಈಗಿನ ಯುವಕರಿಗೆ ಇರುವ ಗಾಯತ್ರೀಯ ಬಗ್ಗೆ ತಾತ್ಸಾರವೇನಿದೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ (shame) ಅನಿಸುವಂತಹದ್ದೇ .


) "ಅಲೇಪಂ ಸರ್ವಪಾಪಾಣಾಂ ವಿಶೇಷೇಣ ಪ್ರತಿಗ್ರಹಾತ್"

ಕಂಡದ್ದು ಬೇಡುವದು. ಕಂಡದ್ದು ತಿನ್ನುವದು. ಕಂಡದ್ದು ಅನುಭವಿಸುವದು ಇದು ಯುವಕರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ. ಇದು ಒಂದಾದರೆ "ಧರ್ಮದ ಫಲಬೇಕು, ಧರ್ಮ ಮಾಡಲಾರೆ" ಇದು ಮತ್ತೊಂದು. ಇವೆರಡೂ ಮಹಾ ಅನರ್ಥಾಕಾ
ರಿ, ಮಹಾಮಾರಿ ಎಂದೂ , ಅದೂ ತಮಗೆ ಎಂಬ ಪರಿಜ್ಙಾನವೂ ಅಷ್ಟೇ ಅವರಿಗೆ ಮನವರಿಯಾಗಬೇಕು


ಕಂಡದ್ದು ಬೇಡುವದಿರಿಂದ ಪಾಪ. ಕಂಡದ್ದು ತಿನ್ನುವದರಿಂದ ಪಾಪ. ಕಂಡದ್ದು ಅನುಭವಿಸುವದರಿಂದ ಮಹಾಪಾಪ. ಪಾಪವಿರುವಾಗ ಬೇಡಿದ್ದು ಸಿಗುವದು ದುರ್ಲ್ಲಭ. ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅನುಭವಿಸುವದು ಕಷ್ಟದ ಮಾತೇ . ಪಾಪಕಳೆದು ಕೊಳ್ಳಲು ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗ ಗಾಯತ್ರೀ


) ಸಂಹರ್ತಾ ಸರ್ವದೋಷಾಣಾಂ ಅಗ್ನಿಸ್ಥಃ ಸರ್ವದಾಹಕಃ"


ಯುವಕರ ಏಳಿಗೆಗೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕವಾದ ಪಿತೃದೋಷ, ಮಾತೃದೋಷ, ಗ್ರಹದೋಷ, ಪ್ರೇತದೋಷ, ಸ್ತ್ರೀದೋಷ, ಕುಲದೇವತಾ ದೋಷ, ಸರ್ಪದೋಷ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣದೋಷ, ಸಜ್ಜನದೋಷ, ದೇವತಾ ದೋಷ, ಗುರುದೋಷ, ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾದಿ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ದೋಷ, ಎಲ್ಲ ದೊಇಷಗಳನ್ನೂ ಭಸ್ಮಮಾಡಿ ಹಾಕುವ ಏಕೈಕ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ "ಗಾಯತ್ರೀ" ಮಾತ್ರ ಇದು ಶ್ರೀಮದಚಾರ್ಯರ ಮಾತು. ಪಾಲಿಸುವದು ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಪಾಲಿಸಿದವರು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮಾನ್ಯರು. ಸುಖಿಗಳು. ಸಮೃದ್ಧರು.
  

--------- Hari Om ---------

Tuesday, March 26, 2019

Sri Raghavendra Swamy -- Important Facts

 Sri Raghavendra Swamy – Some interesting Facts
 

    Sri Raghavendra Swamy  


                                   Sri Raghavendra Swamy - Mantralaya                                    Moola Roopa - Shanku Karna

Ist Avatara - Prahlada Raja

IInd Avatara - Baahleeka Raja

IIIrd Avatara - Vyasa Raja

IVth Avatara - Guru Raja (Raghavendra Tirtharu)

Who cursed him? - Brahmadevaru

Why did he cursed him? Shanku Karna delayed in bringing the flowers for Brahmadevara pooja

What was to the curse? -To be born as Daithya

Gothra - Gautama Gothra

Father - Timmanna Bhattaru

Mother - Gopikaamba

Grand Father - Kanakachala Bhattaru

Poorvashrama Brother - Gururaja

Poorvashrama Sister - Venkataamba

Born with anugraha of - Tirupathi Timmappa

Year of Birth 1595AD-(shaleevahana shaka 1518)

Janma Samvatsara - Manmathanama Samvatsara

Janma Nakshatra Mrugashira

Month and day of Birth - Phalguna Shudda Saptami

Birth Naama - Venkatanatha

Birth Place - Bhuvanagiri

Aksharabhyasa date - -1600AD (shalivahana shaka 1520)

Upanayana date - 1606AD(Shalivahana shaka 1526)

Initial Vidyabhyasa - Lakshminarasimhacharyaru (His brother in law)

Gurukulavaasa - Kaveri Pattanam

Marriage Year - 1616AD

Poorvashrama wife - Saraswathi

Samsaarika Jeevana done Kaveri Pattanam

Poorvashrama son - Lakshminarayana

Higher Education - Sri Sudheendra Tirtharu at Kumbakonam


                                                       Life history of Rayaru in Pics


                                                          Rangoli depicting Rayaru

 
Name of Veena used by Rayaru - “Vagdevi”

Who wrote “Raghavendra Vijaya” - Narayanacharya (his sister’s son)

Sanyasashrama taken - 1621 AD (shalivahana 1543) Durmati samvatsara Phalguna shukla dwiteeya.

Sanyasashrama Place - Tanjavore

Where did he got his ashrama In Court of King Raghunatha of Tanjavore

Which God came in his dream and ordered him to take sanyasa - Goddess Saraswathi

Whom did Sudheendraru gave ashrama before Rayaru Sri Yadavendra Tirtharu

Ashrama Naama - Sri Raghavendra Tirtha

Ashrama Gurugalu Sri Sudheendra Tirtha

Ashrama Shishya Sri Yogeendra Tirtharu

Vrundavana Pravesha Samvatsara Virodhi Samvatsara (1671AD)

Vrundavana Pravesha Day Shravana Bahula Dwiteeya

Who gave Mantralaya to Rayaru Adoni Administrator Siddi Masanad Khan

Number of Khandaarthas Rayaru wrote - Nine Khandarthas

What is the significance of Manchale? Prahladarajaru had done Yaaga at Manchale

Who composed Astakshara- Appannacharyaru
Rayaru’s life time predictions showed that he had 100, 300 and 700 years. 

What does it mean?
100 Yrs – Life span; 300 Yrs – Tenure for his granthas (upadeshamrutha, Grantha, will shine for 300+ years)
700 Yrs – Tenure in the Vrundavana sannidhana
Rayaru ordered the Vrundavana made for him – reserved for?                                                               Sri Raghavendra swamy


                                             Hand Writing of Sri Raghavendra swamy


 

For sri Vadeendra Tirtharu
Colour of the rock which Rayaru choosed for his Vrundavana Black colour
What is the significance of the Rock which Rayaru choosed It was the same rock which Ramachandra Devaru sat while he was in search of Seethakruthi
The preciding deity at Manchale during Rayaru’s vrundavana pravesha & after Manchalamma – Any one who wishes to have the darshana of Rayaru must first visit Manchalamma, then only Rayaru as was promised by Rayaru to Manchalamma

How he entered Vrundavana? He entered Vrundavana alive next only to Vadirajaru (sashareera vrundavana). - He was holding japa maala in his right hand and he had sarvamoola grantha & teekaas, tippanees on the vyasapeetha

Whom did he referred to as equal to Rayaru Sri Varadendra Tirtharu –
“SAPTAMO MATSAMO YOGI VARADENDRO BHAVISHYATI”
Whom did Rayaru predicted to write Vyaakyana for his Granthas Sri Sumatheendra Tirtharu – “Third Yathi after me will be Sumatheendra Tirtharu,

who will do all the works.
What are the words of Rayaru in Astothara? “Saakshee Hayaasyotrahi”
What is the position of Shankukarna among devate? “Karmaja Devatgegalu”
What is the Kakshya 19th Kakshya ; – But when he has avesha of vayu, he will be in the 15th Kakshya

What was the title conferred on him by Sudheendra Tirtharu “Mahabhaashyacharya”

What is the speciality of Vrundavana @ Honnali? - In Honnali, Rayaru entered the Vrundavana directly (it is not a Mruttika Vrundavana). It is called as the Second Vrundavana

His Grantha on Bhagavatha Dashama skanda “Sri Krishna Charitrya Manjari”
His Grantha on Ramayana “Sri Ramacharitrya Manjari”
His Grantha on Mahabharata Tatparya “bhava Sangraha”
His Meemaamsa Grantha “Bhatta Sangraha”
His Vyakyana for Anubhashya “Tatva Manjari”
Vyakyana for Tatparya Chandrika -“Chandrika prakasha”
Grantha on Dharmashastra & Jyotishya “Tithi NirNaya”

Grantha on Taratamya of rivers “nadee taratamya stotra”
Name of Tippani for “Sudha” “Parimala”

Devaranama written by Rayaru? “indu enage govinda”
The works by Rayaru called as “Bhava Deepa”

Which is the grantha written in his poorvashrama? -
“Anu Madhwa Vijaya”(Prameya Navamalika)
The works done by Rayaru at Udupi - Tantradeepika, Parimala, Chandrika prakasha

What is his ankitha? Dheera Venugopala

What is the name given to his Vyakyana on Upanishad “Khandaarthaas"...


" Om Sri Raghavendraya Namaha"


--------- Hari Om --------